Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Hatha Yoga Ede (hierna: HYE) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van deelnemers van de yogalessen.

HYE acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met yoga@yoga-ede.nl.

Hoe verzamelt HYE jouw gegevens?
HYE ontvangt informatie van jou:
• via het contactformulier op de website;
• als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief;
• als je contact opneemt per e-mail, per telefoon of schriftelijk;
• via de bank;
• door het bijhouden van deelname aan de yogalessen.

Welke gegevens verzamelt HYE?
• HYE verzamelt persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
• Soms vragen wij je naar persoonlijke informatie die voor bepaalde situaties relevant zijn.
• Wanneer je een e-mail of een ander bericht naar HYE stuurt, is het mogelijk dat die berichten tijdelijk bewaard worden.
• Betaalgegevens
• Deelname aan de yogalessen

Hoe en waarom gebruikt HYE deze gegevens?
• E-mailadressen en telefoonnummers worden gebruikt om informatie te verstrekken.
• E-mailadressen worden gebruikt voor het versturen van inschrijfformulieren en nieuwsbrieven.
• Persoonlijke gegevens zoals fysieke beperkingen kunnen worden gebruikt om tijdens de les extra aanwijzingen te geven.
• Bankgegevens worden gebruikt om te controleren of het lesgeld voldaan is.
• Het bijhouden van een presentielijst geeft een overzicht van deelname aan de lessen en of je aanspraak kunt maken op een inhaalles.

Met wie deelt HYE de gegevens?
De gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij je daarvoor toestemming hebt verleend of tenzij vereist door bevoegde instantie die daartoe wettelijk bevoegd is.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden, bijvoorbeeld wanneer een andere docent dan Bernadette Kramer de yogales geeft. In dat geval worden de namen van cursisten gedeeld. Deze docent is verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies
HYE maakt op de website yoga-ede.nl geen gebruik van cookies en andere technieken om gegevens te verzamelen.
Het contactformulier maakt alleen een e-mail aan die naar mijn e-mailadres verstuurd wordt.

Jouw keuzes en rechten
Je kunt je gegevens altijd opvragen, deze laten aanpassen en zo nodig laten verwijderen, dit met in achtneming van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Jouw informatie onderhouden
HYE doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed beveiligd is. HYE heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed beveiligd zijn.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
HYE bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en zullen deze zo nodig verwijderen met in achtneming van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Let wel het internet is nooit 100 % veilig. Veiligheid is deels afhankelijk van externe bedrijven zoals o.a. Microsoft, Apple en de antivirus beveiliging.

Contact opnemen
Als je vragen hebt over het Privacy Statement dan kun je contact opnemen met
yoga@yoga-ede.nl

Wijziging Privacy-Statement
HYE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Kijk regelmatig of er iets veranderd is. Belangrijke wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden.

Laatste wijziging 3-4-2023

Contact to us